Pani Od Prawa Pracy

logo pani od prawa pracy

Niewinne żarty czy już molestowanie seksualne? E-book

0.00 

Niewinne żarty czy już molestowanie seksualne?

Spotykasz się z niestosownymi zachowaniami ze strony szefa lub współpracowników?

Czujesz się niezręcznie, ale nie masz pewności czy to czego doświadczasz jest molestowaniem seksualnym?

Odpowiedź znajdziesz w e-booku.

E-book zawiera informacje o tym czym na gruncie przepisów prawa międzynarodowegoi polskiego jest molestowanie seksualne. Wskazuje podstawy prawne niezbędne dla dochodzenia roszczeń przez ofiary molestowania seksualnego w pracy.

Ich znajomość po pierwsze ułatwi potwierdzenie, że dane zachowanie lub zdarzenie jest molestowaniem seksualnym, po drugie ułatwi osobom doświadczającym molestowania seksualnego w miejscu pracy dokonanie zgłoszenia naruszeń pracodawcy, właściwym organom ścigania lub zainicjowania procesu sądowego.

 

Dla kogo jest ten e-book?

– dla osób, które w pracy doświadczają zachowań stanowiących nadużycia o charakterze seksualnym

– dla osób zainteresowanych podstawami prawnymi dochodzenia roszczeń z tytułu nadużyć
o charakterze seksualnym

– dla pracodawców, którzy powinni przeciwdziałać jakimkolwiek formom przemocy w pracy

– dla pracowników działów compliance i HR, którzy odpowiadają za zgodność działania pracodawcy z przepisami prawa pracy.

 

Z e-booka dowiesz się:

– czym jest molestowanie seksualne w miejscu pracy

– kto odpowiada za zdarzenia dotyczące molestowania seksualnego w pracy

– na jakiej podstawie możesz domagać się odszkodowania z tytułu wystąpienia molestowania seksualnego

– jak i na jakiej podstawie możesz chronić swoje dobra osobiste

– co ma wpływ na wysokość odszkodowania z powodu molestowania seksualnego.

 

Ten e-book jest dla Ciebie, jeśli Twój pracodawca:

– nie zapoznał Cię z przepisami dotyczącymi dyskryminacji i równego traktowania w pracy

– nie wprowadził polityki antymobbingowej

– nie dba o zasady współżycia społecznego w miejscu pracy

– nie prowadzi szkoleń z zakresu polityki równościowej.

 

Jeśli to Ty jesteś pracodawcą i chcesz realizować obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu pracy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania dyskryminacji ten ebook jest również dla Ciebie.