Niewinne żarty czy już molestowanie seksualne?

Spotykasz się z niestosownymi zachowaniami ze strony szefa lub współpracowników?

Czujesz się niezręcznie, ale nie masz pewności czy to czego doświadczasz jest molestowaniem seksualnym?

Odpowiedź znajdziesz w e-booku.

E-book zawiera informacje o tym czym na gruncie przepisów prawa międzynarodowego i polskiego jest molestowanie seksualne.

Wskazuje podstawy prawne niezbędne dla dochodzenia roszczeń
przez ofiary molestowania seksualnego w pracy.

Ich znajomość po pierwsze ułatwi potwierdzenie, że dane zachowanie lub zdarzenie jest molestowaniem seksualnym, po drugie ułatwi osobom doświadczającym molestowania seksualnego w miejscu pracy dokonanie zgłoszenia naruszeń pracodawcy, właściwym organom ścigania lub zainicjowania procesu sądowego. 

Dla kogo jest ten ebook?

 • dla osób, które w pracy doświadczają zachowań stanowiących nadużycia o charakterze seksualnym
 • dla osób zainteresowanych podstawami prawnymi dochodzenia roszczeń z tytułu nadużyć o charakterze seksualnym
 • dla pracodawców, którzy powinni przeciwdziałać jakimkolwiek formom przemocy w pracy
 • dla pracowników działów compliance i HR, którzy odpowiadają za zgodność działania pracodawcy z przepisami prawa pracy.

Z e-booka dowiesz się:

 • czym jest molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • kto odpowiada za zdarzenia dotyczące molestowania seksualnego w pracy
 • na jakiej podstawie możesz domagać się odszkodowania z tytułu wystąpienia molestowania seksualnego
 • jak i na jakiej podstawie możesz chronić swoje dobra osobiste
 • co ma wpływ na wysokość odszkodowania z powodu molestowania seksualnego.

Ten e-book jest dla Ciebie, jeśli Twój pracodawca:

 • nie zapoznał Cię z przepisami dotyczącymi dyskryminacji i równego traktowania w pracy
 • nie wprowadził polityki antymobbingowej
 • nie dba o zasady współżycia społecznego w miejscu pracy
 • nie prowadzi szkoleń z zakresu polityki równościowej.

Jeśli to Ty jesteś pracodawcą i chcesz realizować obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu pracy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania dyskryminacji ten e-book jest również dla Ciebie.

dr r.pr.
Iwona Wieleba

Od 17 lat jako nauczyciel akademicki i radca prawny jestem praktykiem prawa pracy. Jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opublikowałam kilkadziesiąt opracowań z zakresu prawa pracy.

Artykuły naukowe i publikacje książkowe mojego autorstwa dotyczą głównie problematyki uprawnień pracowników (także tych związanych z rodzicielstwem), ubezpieczeniami społecznymi, zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, zatrudnianiem cudzoziemców i pracą zarobkową dzieci.

Prowadzę kancelarię radcy prawnego i w ramach świadczenia pomocy prawnej udzielam porad prawnych, a także reprezentuję przed sądem pracowników będących w sporze z pracodawcą lub ZUS-em. Od lutego 2022 roku jako Pani Od Prawa Pracy publikuję w SM treści edukacyjne o prawie pracy.

Znajdziesz mnie: